Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 października 2018 r i 22 listopada 2018r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępców przewodniczących komisji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 154/6 położonej w obrębie Dąbrowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 523/42 położoną w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 530/23 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 478 położonej w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 774, 776, 777/1, 780/3, 780/5, 780/7, 781/1, 782/3 i 775 położone w obrbie Niskowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1195/3 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 495/1 położnej w obrębie Piątkowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie działki nr ew. 8/6 o pow. 0.09 ha położonej w obrębie Marcinowice
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Zakończenie sesji

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji