Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 grudnia 2018r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Chełmiec na 2019 rok
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 3
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
Głosów za: 15      Głosów przeciw: 3      Wstrzymało się od głosu: 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 1      Wstrzymało się od głosu: 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2019 roku
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/379/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/378/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chełmiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 432/70 o pow. 0.0125 ha położonej w obrębie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania "Chełmiec VI" dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/40/2018 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującej działkę nr 193/9 położoną w obrębie Librantowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Zakończenie sesji
17. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji