Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 stycznia 2019r
Głosów za: 15      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 5
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2019r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego Nowy Sącz
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Nowy Sącz
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji za rok 2018
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 roku, a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XLVI/780/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17.07.2014 wraz z odpowiedzią na skargę.
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 4      Wstrzymało się od głosu: 2
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Marcinkowicach
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 7      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu,zlokalizowanej w Chomranicach
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 6      Wstrzymało się od głosu: 1
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Wielogłowach
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 7      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Piątkowej
Głosów za: 15      Głosów przeciw: 2      Wstrzymało się od głosu: 3
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Chełmiec co do przebiegu preferowanego wariantu projektowanej drogi krajowej DK 75 Brzesko - Nowy Sącz po terenie gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 1409/2 o pow. 0.0030 ha wraz ze służebnością przejazdu bi przechodu przez dz. nr ew. 1409/1 istniejącym szlakiem drożnym oznaczonym na mapie czerwoną linią przerywaną na rzecz każdoczesnych właścicieli użytkowników dz. nr ew. 1409/2 - położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 21/11 o pow.0.0058 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w drodze nr dz.ew. 21/1 oraz służebnością przejazdu i przechodu przez dz. nr ew. 21/10 istniejącym szlakiem o szerokości 3.0 m. oznaczonym na mapie czerwoną linią przerywaną na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników dz.nr ew. 21/11 - położonej w obrębie Januszowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XLVIII/954/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12.10.2018 r. wraz z odpowiedzią na skargę .
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 253/3 położonej w obrębie Dąbrowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Zakończenie sesji
26. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji