Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 238/6
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 lutego 2019 r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2019 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 4      Wstrzymało się od głosu: 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr IV/49/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2019 roku
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 453/12 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 3
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 133/2 i 132/4 położonych w obrębie Chomranice
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 1017/20 o pow. 0.0018 ha, wraz ze służebnością przejazdu i przechodu przez dz. nr ew. 1017/19 istniejącym szlakiem drożnym oznaczonym na mapie czerwoną linią przerywaną na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników dz. nr ew. 1017/20 - położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 3
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Piątkowa w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 75/2 położoną w obrębie Biczyce Dolne.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 90 położonej w obrębie Biczyce Górne.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świniarsko"oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 115 położonej w obrębie Paszyn.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 1359/13 i 1359/14 położone w obrębie Świniarsko.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 315/3 położonej w obrębie Trzetrzewina.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 6/13 i 255/1 położone w obrębie Wielopole.
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 7
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 13/7 położonej w obrębioe Klimkówka
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie działki nr ew. 238/6 położonej w obrębie Klęczany
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Zakończenie sesji
28. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec
29.
30. Informacja dodatkowa do sesji

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji