Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 kwietnia 2019 r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2019 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonych nr działek ew. 1/34 o pow.0,96 ha, 6/2 o pow. 1, 17 ha, 1/19 o pow. 1.01 ha położonych w obrębie Klęczany oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 1/33 o pow. 1,46 ha - położonej w obrębie Klęczany
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości oznaczonych nr działek ew. 4,6, 7/1, 8/5, 19, 20 ,21 położonych w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Powiatu Nowosądeckiego
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Zakończenie sesji
11. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji