Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Wniosek formalny Komisji Infrastruktury Technicznej, Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt.14
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 1      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 maja 2019 r i 31 maja 2019 r
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 3
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Chełmiec za 2018 rok. a) debata nad raportem o stanie Gminy Chełmiec za 2018 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmiec wotum zaufania
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 2      Wstrzymało się od głosu: 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmiec za 2018 r a). przedstawienie stanowiska i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmiec b). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmiec za 2018 rok
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 5
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2019 r
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 1805/11 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 0      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 21/2 położonej w obrębie Kunów
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/723/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działek nr 274 i 280 położonych w obrębie Chomranice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 129/2 oraz działki nr 17/11, 130/1 i 130/12 położone w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 132/1 położonej w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1284/5 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 457/2 oraz część działki nr 457/1 połozonych w obrębie Świniarsko
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 204 i 205 położonych w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Chełmiec w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/723/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r.
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - "Chełmiec IV w Gminie Chełmiec - obejmującego część działki ewidencyjnej nr 107 położonej w obrębie Marcinkowice - "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - obejmującej część działki ewidencyjnej nr 53/1 położonej w obrębie Kurów - "Chełmiec VI w Gminie Chełmiec- obejmującej działkę ewidencyjną nr 447 położonej w obrębie Świniarsko -
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 193/6 położoną w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Zakończenie sesji
34. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji