Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Chełmiec a Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie (oświetlenie przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Wielogłowy Wielopole)
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2019 r
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2019 r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Chełmiec a Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie (projekt chodnika w Trzetrzewinie)
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Chełmiec a Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie (oświetlenie przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Wielogłowy Wielopole)
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania w całości wniosku i opinii Rady Gminy Chełmiec dotyczącej nadania miejscowości Chełmiec statusu miasta
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 2      Wstrzymało się od głosu: 4
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 r sygn.akt.IIISA/Kr248/19
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 3      Wstrzymało się od głosu: 3
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Utworzenie żłobka Wesoły Miś w miejscowości Piątkowa" w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Chomranicach oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
Głosów za: 12      Głosów przeciw: 5      Wstrzymało się od głosu: 3
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu,zlokalizowanej w Marcinkowicach oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 6      Wstrzymało się od głosu: 1
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Piątkowej oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
Głosów za: 15      Głosów przeciw: 4      Wstrzymało się od głosu: 1
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Wielogłowach oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 6      Wstrzymało się od głosu: 1
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłóbek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 1805/11 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr dz. ew. 424/6, 449/1, 475/5, 415/4, 416/4, 469/4 położonych w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonych nr działek ew. 129/13, 129/14 i 129/15 położonych w obrębie Kunów
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości położonych w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole- Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec IV"w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec- cześć wsi Świniarsko ("Świniarsko B")
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Wolne wnioski i zakończenie sesji
35. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec
36. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji