Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu Nr X z sesji z dnia 25 lipca 2019 r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2019 r
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec- miejscowość: Biczyce Górne oraz Chełmiec ul. Gajowa Boczna"
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Wniosek o skierowanie skargi na Wójta Gminy Chełmiec do komisji w celu ponownego rozpatrzenia.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chełmiec
Głosów za: 0      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Chełmcu i nadania jej Statutu
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej "PRZEDSZKOLAKI TO MY"
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Nowym Sączu na kadencję od 2020 roku do 2023 roku
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie działki nr ew. 1361/130 położonej w obrębie Świniarsko
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 214/13 o pow. 0,1753 ha,213/5 o pow. 0.0070ha, 214/12 o pow. 0.0094ha i 214/15 o pow.0.0409ha położonej w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2018 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXX/585/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXX/586/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/719/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/720/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/721/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/722/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 1017/19 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 35/7 położonej w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 93 i 94/1 położonych w obrębie Klęczany
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 100/10 położonej w obrębie Rdziostów
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1015/2 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec II"w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 150 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 69/15 położoną w obrębie Wielopole
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 177/74 położoną w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 1361/1, 1361/12,1361/13,1361/14,1361/15,1361/16 położone w obrębie Świniarsko
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 94/4 położonej w obrębie Klęczany
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1336/2 położonej w obębie Paszyn
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
36. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Klęczany w Gminie Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 1231/1 położoną w obrębie Świniarsko
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 684/2, 684/3 i 672/1 położone w obrębie Piątkowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
39. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
40. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
41. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
42. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
43. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
44. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
45. Podjęcie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
46. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
47. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec- obejmującej działkę ewidencyjną nr 523/42 położonej w obrębie Marcinkowicach
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
48. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 261 położonej w obrębie Januszowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
49. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 6/13 i 255/1 oraz część działek 5/9 i 9/2 położonych w obrębie Wielopole
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
50. Wolne wnioski i zakończenie sesji
51. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji