Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu Nr XI z sesji z dnia 30 września 2019 r
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec - dyskusja i wnioski
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chełmiec w roku szkolnym 2018/2019
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2019 r
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2020"
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji treści wstępnych porozumień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, których przedmiotem jest planowana budowa dróg w związku z modernizacją istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz w ramach zadania "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark - Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 214/2 położoną w obrębie Librantowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 22/5 i 22/8 położone w obrębie Kunów
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 279 położoną w obrębie Wielopole
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 232/3 położoną w obrębie Kunów
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 123/13 położoną w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 275/7 położonej w obrębie Januszowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 123/6 położoną w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 123/11 i 123/12 położone w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 877 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 145/1 położonej w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 48/1 położonej w obrębie Klimkówka
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 185/3 położoną w obrębie Librantowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego":Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 427 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 82/3 położoną w obrębie Klimkówka
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 107/7 położonej w obrębie Klęczany
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 396/1 oraz część działki 397 położonych w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 1721 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 414/2 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 1292 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 209/5 położonej w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III"w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 1294/1 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 161/19 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Chomranice w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
35. Zakończenie sesji
36. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji