Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
3. Przyjęcie protokołu Nr XII z sesji z dnia 31 października 2019 r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
4. Przekazanie sprzętu dla OSP w ramach konkursu " Bezpieczna małopolska"
5. Wręczenie nagród Wójta Gminy Chełmiec w dziedzinie kultury i sportu
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec - dyskusja i wnioski
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2019 r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 w formie dotacji dla Powiatu Nowosądeckiego
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chełmiec
Głosów za: 11      Głosów przeciw: 7      Wstrzymało się od głosu: 2
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Nowy Sącz na zadania związane z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Uchwała wycofana z porządku obrad sesji -Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji treści wstępnych porozumień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, których przedmiotem jest planowana budowa dróg w związku z modernizacją istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz w ramach zadania "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark - Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz
Głosów za: 0      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Chełmcu na rok 2020
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 57/7 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki 233/7 położonej w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 52/12 i 52/13 położone w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 78/4 położonej w obrębie Klęczany
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 784 położonej w obrębie Świniarsko
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 493 i 555 położonych w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 317 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 133 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 131 położonej w obrębie Kurów
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 253/2 położoną w obrębie Kunów
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 1557/3, 1558/1 i 1559 położonych w obrębie Paszyn
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 687/1 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 335/17 położonej w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1283/1 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Zakończenie sesji

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji