Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 listopada 2019 r
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
4. Przekazanie sprzętu i umundurowania dla OSP z Gminy Chełmiec
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 6
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec - dyskusja i wnioski
8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Chełmiec na 2020 rok
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na rok 2019
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek "Wesoły Miś" w Piątkowej i nadanie jej statutu
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji treści wstępnych porozumień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, których przedmiotem jest planowana budowa dróg w związku z modernizacją istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz w ramach zadania "Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark - Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/534/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r. dot. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmiec na cele nie związane z budową, przebudową,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Głosów za: 0      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 139/11 o pow.0.03 ha, położonej w obrębie Dąbrowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działek ew. 626/8, 626/11, 726/1, 726/4 - obręb Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działek ew. 559/6 i 557/12 - obręb Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych nr działek ew. 624/5 - obręb Wielogłowy oraz nr ew. 86/2 - obręb Wielopole
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych nr działek ew. 227/2, 61/4,260/2 - obręb Niskowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 11/9 - obręb Januszowa wraz z bezpłatnym ustanowieniem służebności przechodu i przejazdu przez działkę 11/11 pasem szerokości 4 m. oznaczonym na mapie linią przerywaną kolorem czerwonym na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr ew. 11/9
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych nr działek ew. 1225/5, 1226/13, 1227/6,1226/11, 1199/5, 1226/8 - obręb Paszyn
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 106/2 położonej w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 79 położonej w obrębie Naściszowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 28/1 położonej w obrębie Kunów
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 24 położonej w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 26 położonej w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 247 i 250 położonych w obrębie Dąbrowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 227/1 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1226/1 położonej w obrębie Świniarsko
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 154/6 położonej w obrębie Dąbrowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 123/4 położoną w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 560/5 położonej w obrębie Niskowa
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 1      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec dla działki ewidencyjnej numer 52/5 położonej w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 956 i 1025/1 położonych w obrębie Świniarsko
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
36. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
37. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świniarsko" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CHEŁMIEC VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
38. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
40. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
41. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XXV/486/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016 r. wraz z odpowiedzią na skargę
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
42. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwał ę nr XLI/815/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. wraz z odpowiedzią na skargę
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
43. Zakończenie sesji
44. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji