Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Wprowadzenie nowego pkt. do porządku obrad sesji tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji za rok 2019
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
4. Przyjęcie protokołu Nr XIV z sesji z dnia 17 grudnia 2019r
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2020 r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec - dyskusja i wnioski
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
Głosów za: 12      Głosów przeciw: 4      Wstrzymało się od głosu: 4
8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finasowo - księgowej , administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Chełmiec pn. Żłobek "Wesoły Miś" w Piątkowej
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chełmiec na rok szkolny 2019/2020
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty , o których mowa w art. 70 a ust. 3a pkt 1i 2 ustawy w 2020r., a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz. ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/534/2009 r z dnia 02 grudnia 2009r dot. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chełmiec na cele nie związane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji za rok 2019
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 812/7, 813/1,812/20, 812/8, 813/2 oraz część działek nr 810/5,814/1, 812/19, 812/11, 810/1 i 815 położone w obrębie Piątkowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 824 położonej w obrębie Piątkowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 213/2 położonej w obrębie Piątkowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 780/1 położonej w obrębie Piątkowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 1838 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 91 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 42/3 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XXV/487/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016 r. wraz z odpowiedzią na skargę
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 446 i 447 położone w obrębie Świniarsko
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Zakończenie sesji
26. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji

Nagrania z sesji znajdują się na BIPie