Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Wprowadzenie nowego pkt. do porządku obrad sesji Rady Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
3. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
4. Przyjęcie protokołu Nr XV z sesji z dnia 20 stycznia 2020 r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2020 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec- dyskusja i wnioski
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2020 roku
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chełmiec do realizacji projektu pn."Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Chełmiec", zawarcia umowy o przyznaniu pomocy przez Gminę Chełmiec z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz przeznaczenia planowanej infrastruktury jako ogólnodostępnej
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 118/10 i 118/11 - obręb Dąbrowa
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 119/9 położonej w obrębie Dąbrowa
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 434 położoną w obrębie Niskowa
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 622 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" i "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 377/1 i działkę nr 379 położone w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 89 położonej w obrębie Kurów
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 916/6 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 881 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 916/1 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 916/5 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 916/3 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 672/4 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 57/6 położonej ww obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 527 położonej w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 211/1 położoną w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 237/5 i 237/6 położone w obrębie Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 307 położonej w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 44 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 884 i 776 położonych w obrębie Świniarsko
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 388/2 położonej w obrębie Piątkowa
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 125/1 położoną w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 1540/1 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 147 położoną w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 837/3 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
36. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 410/1 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 597/1 położoną w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 317/15 położoną w obrębie Librantowa
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 90/2 położonej w obrębie Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
40. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 615/3 oraz część działek 615/1, 615/2, 615/4, 615/5 i 615/6 położonych w obrębie Librantowa
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
41. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 320/5 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
42. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1151/1 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
43. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1342 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
44. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 429/1 i 430/3 położonych w obrębie Świniarsko
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
45. Zakończenie sesji
46. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji

Nagranie z Sesji Rady Gminy