Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2020 r
Głosów za: 10      Głosów przeciw: 3      Wstrzymało się od głosu: 4
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XVII/322/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Chełmiec
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Chełmiec a Skarbem Państwa- Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały z dnia 02 marca 2020 r. Nr XVI/351/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 118/10 i 118/11 - obręb Dąbrowa
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Zakończenie sesji
10. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy
11. Porządek obrad Komisji Budżetowej w dniu 31.03.2020 r
12. Porządek obrad Komisji Infrastruktury Technicznej , Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 31.03.2020

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji

Nagranie z Sesji Rady Gminy