Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu Nr XVI z sesji z dnia 2 marca 2020 r
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
4. Przyjęcie protokołu Nr XVII z sesji z dnia 31 marca 2020 r
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 1      Wstrzymało się od głosu: 2
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Chełmiec za 2019 rok . a) debata nad raportem o stanie Gminy za 2019 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmiec wotum zaufania
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 5      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmiec za 2019 r a). przedstawienie stanowiska i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmiec b). przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 3      Wstrzymało się od głosu: 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmiec za 2019 rok
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 5      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2020 r
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chełmiec na rok szkolny 2020/2021
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie przez Gminę Chełmiec, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 117 położonej w obrębie Paszyn.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 245 położonej w obrębie Trzetrzewina.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 68/1 położonej w obrębie Librantowa.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 262/2 położoną w obrębie Świniarsko.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 837/2 położonej w obrębie Trzetrzewina.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 83/3 położonej w obrębie Chomranice.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” i „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 945/1 położonej w obrębie Trzetrzewina.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 98 położonej w obrębie Rdziostów.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 190/8 położoną w obrębie Trzetrzewina.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 204/1 położoną w obrębie Krasne Potockie.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 409 położonej w obrębie Trzetrzewina.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 51/1 położonej w obrębie Kurów.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 325 położonej w obrębie Wola Kurowska.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 54 położoną w obrębie Biczyce Górne.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec obejmującego części działek nr 1557/3, 1558/1 i 1559 położonych w obrębie Paszyn.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 307/12 położonej w obrębie Chełmiec.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 115/4 położonej w obrębie Librantowa.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1018 położonej w obrębie Paszyn.
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 384/3 i 383/3 położone w obrębie Niskowa.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
36. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 647/3 położonej w obrębie Paszyn.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 253/1 położonej w obrębie Kunów.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
38. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielopole w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
39. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
40. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
41. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec „działki ewidencyjnej nr 193/9 w Librantowej”.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
42. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
43. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany do Uchwały Nr XXIII/429/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
44. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec - obejmującego tereny położone w miejscowości Krasne Potockie
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
45. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. Nr XI/181/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 1231/1 położoną w obrębie Świniarsko.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
46. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 820/4 położonej w obrębie Trzetrzewina.
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
47. Zakończenie sesji

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji

Nagrania z Sesji Rady Gminy