Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII z sesji z dnia 23 czerwca 2020 r
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2020r
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 w formie dotacji dla Powiatu Nowosądeckiegp
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec- dyskusja i wnioski
8. Podjęcie uchwały w sprawie petycji za zasługującą na uwzględnienie
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/907/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Chełmiec przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XX/379/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016 r. wraz z odpowiedzią na skargę
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchylenia Uchwały z dnia 26 stycznia 2017 Nr XXVI/501/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Marcinkowicach znajdującego się na terenie Gminy Chełmiec, uchylenia Uchwały z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr XXX/588/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu ...
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 259/10- obręb Biczyce Dolne
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 502 położonej w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 238/1 położonej w obrębie Rdziostów
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 468/5 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 201 położonej w obębie Kunów
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 13/3 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 13/4 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 13/5 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 767/7 położoną w obrębie Piątkowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 74/1 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 984 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 37/3 i 37/6 położonych w obrębie Librantowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 67/17 położonej w obrębie Naściszowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 128/1 położonej w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 382/6 położonej w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1672 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 89 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 376/20 położonej w obrębie Świniarsko
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 260/2 położoną w obrębie Wola Kurowska
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
36. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 38/5 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działkę nr 802/1 i 776 położonych w obrębie Świniarsko
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 111/1 położonej w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki numer 3 w obrębie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
40. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 grudnia 2013 r Nr XXXVIII/641/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych "Klęczany IV" w gminie Chełmiec w granicach opracowania "Klęczany II"
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
41. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 listopada 2019 r. Nr XIII/251/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 133 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
42. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Chełmiec Nr XI/169/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec, obejmującego część działki nr 1017/19 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
43. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 marca 2020 r. Nr XVI/343/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 615/3 oraz część działek 615/1, 615/2, 615/4, 615/5 i 615/6 położonych w obrębie Librantowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
44. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części działki ewidencyjnej nr 232/3 położonej w obrębie Kunów
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
45. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego tereny położone w obrębie Wielopole
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
46. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 209/5 położonej w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
47. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 28/1 położonej w obrębie Kunów
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
48. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec - w części dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 1226/1 położonej w obrębie Świniarsko
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
49. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
50. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
51. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
52. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
53. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
54. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
55. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
56. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
57. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec- część wsi Świniarsko ("Świniarsko B")
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
58. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 6/5 położonej w obrębie Świniarsko
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
59. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 51/7 położoną w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
60. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek 64 i 86 położone w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
61. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
62. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
63. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
64. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
65. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
66. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
67. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek 162 i 163/2 położonych w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
68. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 245/3 położonej w obrębie Piątkowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
69. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 514/14 położonej w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
70. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 1117/8 położonej w obrębie Świniarsko
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
71. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 409/18 położoną w obrębie krasne Potockie
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
72. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 346/12 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
73. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
74. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
75. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 523/42 położonej w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
76. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 523/42 położonej w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
77. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XLII/849/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. wraz z odpowiedzią na skargę
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
78. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XI/192/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. wraz z odpowiedzią na skargę.
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
79. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 1391 położoną w obrębie Świniarsko
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
80. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 3/3 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
81. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 409/4 położonej w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
82. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
83. Zakończenie sesji
84. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji

Nagranie z sesji