Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu Nr XXII z sesji z dnia 16 grudnia 2020 r
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Chełmiec na 2021 r
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na rok 2020
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XIX/464/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 września 2020 r wraz z odpowiedznią na skargę
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w żłobku "Wesoły Miś" w Piątkowej utworzonym przez Gminę Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Zakończenie sesji
15. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz