Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu Nr XXI z dnia 10 grudnia 2020r oraz Nr XXIII z dnia 29 grudnia 2020r
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2021r
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec - dyskusja i wnioski
7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na sposób ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Jana Rynducha Koordynatora Okręgowego "pilnujwyborów.pl"
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Radosława Zagórowskiego
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Sądecki Obszar Funkcjonalny
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2021 -2030
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XX/379/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016 r. wraz z odpowiedzią na skargę
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2021 roku
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli w 2021.,które będą objęte dofinansowaniem oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art.70a ust.3a pkt 1 i 2 ustawy, a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chełmiec na rok szkolny 2021/2022
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/759/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego , szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Chełmiec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/267/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek "Wesoły Miś" w Piątkowej i nadania jej Statutu
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na trenie Gminy Chełmiec, na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem i ochroną dróg
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji za rok 2020
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 358/20- obręb Świniarsko
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 96 położonej w obrębie Klęczany
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 455/7 i 456/7 położone w obrębie Świniarsko
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 264/1, 264/3 i 264/5 położone w obrębie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 62/1 położonej w obrębie Januszowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 343 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 194/8 i 194/9 położone w obrębie Kunów
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 178/2 i 178/3 oraz działki nr 178/9, 178/8, 178/7, 178/6,178/5 i 178/4 położone w obrębie Wielopole
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 153/2 położonej w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 390/1 oraz część działki 390/3 położonych w obrębie Niskowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 174/3 położonej w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 564/19 położoną w obrębie Piątkowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
36. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 223/27, 223/29, 223/35, 223/36, 223/31 i 223/32 położone w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 367 położonej w obrębie Niskowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 81 położonej w obrębie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 1096, 1098 i 1099 położone w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
40. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 418 położone w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
41. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 127/2 położoną w obrębie Dąbrowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
42. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 15 położonej w obrębie Januszowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
43. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 1540/1 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
44. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 118 położonej w obrębie Januszowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
45. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 196/1 położonej w obrębie Biczyce Dolne
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
46. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 486/1 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
47. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 797 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
48. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 21/5 i 21/4 położone w obrębie Januszowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
49. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 471/3 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
50. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 346/13 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
51. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 269 i 270 położone w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
52. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 446/5 położonej w obrębie Piątkowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
53. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki "Sądeckie Wodociągi " Sp. z o.o. na lata 2022 -2024
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
54. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
55. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
56. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
57. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
58. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
59. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec części wsi Świniarsko (Świniarsko B) - działka nr 1391 w Świniarsku
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
60. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: -"Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej działkę ewidencyjną nr 376/20 położoną w obrębie Świniarsko,- "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec- w części obejmującej część działki ewidencyjnej nr 325 położoną w obrębie Wola Kurowska
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
61. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:- "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej działkę ewidencyjną nr 54 położoną w obrębie Biczyce Górne, oraz część działki ewidencyjnej nr 409 w Trzetrzewinie, -"Chełmiec II" w Gminie Chełmiec- w części obejmującej działkę ewidencyjną nr 125/1 położoną w obrębie Trzetrzewina, -"Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej działkę ewidencyjną nr 69/15 położoną w obrębie Wielopole
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
62. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:-"Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec - w części działki ewidencyjnej nr 204/1 położoną w obrębie Krasne Potockie ,-"Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej część działki ewidencyjnej nr 51/1 położona w obrębie Kurów
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
63. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 488/12 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
64. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 350/6 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
65. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 323 położonej w obrębie Chomranice
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
66. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 370/2 położonej w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
67. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 698/3 położonej w obrębie Piątkowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
68. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 530/1 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
69. Zakończenie sesji
70. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji

Nagranie sesji