Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV z sesji Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2021
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 1      Wstrzymało się od głosu: 1
4. Przyjęcie protokołu Nr XXV z sesji Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 kwietnia 2021 r
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 1      Wstrzymało się od głosu: 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2021 rok
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2021 - 2029
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec
8. Dyskusja i wnioski
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmiec na lata 2021 -2036".
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Wniosek formalny radnego Tomasza Fałowskiego-Wańczyka o zakończenie dyskusji nad punktem 12
Głosów za: 10      Głosów przeciw: 7      Wstrzymało się od głosu: 2
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 301/7 w obrębie Chełmiec
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 2      Wstrzymało się od głosu: 4
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 247/5 w obrębie Chomranice
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 2      Wstrzymało się od głosu: 1
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 202/4 w obrębie Kunów
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnym 3/40 i 3/ 28 w obrębie Naściszowa
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 523/42 położonej w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 820/6 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 370/2 położonej w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 302 położonej w obrębie Januszowa
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 264/24 położoną w obrębie Świniarsko
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego części działek nr 1117/7 i 1117/8 położone w obrębie Świniarsko
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 246/4, 246/5 i 246/7 położone w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 874 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 272 położonej w obrębie Niskowa
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 769, 770, 771, 772 i 773 położonych w obrębie Niskowa
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 477/7 położoną w obrębie Librantowa
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 175/1 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 87/1 i część działki nr 85/13 położone w obrębie Librantowa
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 564 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 688 i 691/1 położone w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 4 i 7/1 położone w obrębie Rdziostów
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 302/1 położonej w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 721/3, 721/4, 721/5 oraz część działek nr 721/6 i 720/2 położone w obrębie Świniarsko
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 371 położonej w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
36. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
37. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
38. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
39. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
40. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej części działek ewidencyjnych nr 64 i 86 położonych w obrębie Biczyce Górne, - "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej część działki ewidencyjnej nr 74/1 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
41. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
42. Zakończenie sesji
43. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz