Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII z dnia 21 czerwca 2021r
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2021 rok
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec na lata 2021 - 2029
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego dla zadania pn."Przebudowa drogi Nowy Sącz - Wojnarowa- Wilczyska w miejscowościach Naściszowa i Librantowa wraz z budową chodnika
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego dla zadania pn."Budowa chodnika w miejscowości Kunów - etap I"
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosądeckiego dla zadania pn."Budowa chodnika w miejscowości Kunów - etap I"
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec
10. Dyskusja
11. Wnioski
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjecie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełmiec
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 maja 2021 r. Nr XXVI/641/2021 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 371 położonej w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 22/8 i część działki 22/5 położone w obrębie Kunów
Głosów za: 14      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 90/10 położoną w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1035 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 146 położonej w obrębie Kunów
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 40/3 położoną w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 213 położonej w obrębie Dąbrowa
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 212 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 26/2 położoną w obrębie Rdziostów
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 413/2 położoną w obrębie Chomranice
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 82/12 położoną w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 100/3 położonej w obrębie Naściszowa
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 200/8 położonej w obrębie Wielopole
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 368/1 i 368/2 położonych w obrębie Niskowa
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 90/3 położonej w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 256 położonej w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 216/1 położoną w obrębie Librantowa
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 16/9 położonej w obrębie Klimkówka
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 499/18 oraz działki 499/17 i 499/16 położone w obrębie Chełmiec
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek 58 i 61/1 położoną w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
36. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 107/4 położoną w obrębie Świniarsko
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 342/8 i 342/9 położonych w obrębie Librantowa
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 108/11 położonej w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 91 położonej w obrębie Biczyce Dolne
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
40. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
41. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec - część działki Nr 24 i część działki Nr 26 w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
42. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 432 położonej w obrębie Świniarsko
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
43. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - część działki Nr 48/1 w obrębie Klimkówka
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
44. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
45. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
46. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" i "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
47. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: -"Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej działkę ewidencyjną nr 418 położoną w obrębie Marcinkowice - "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec- w części obejmującej część działki ewidencyjnej nr 446/5 oraz działkę ewidencyjną nr 767/7 obydwie położone obrębie Piątkowa -"Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej część działki ewidencyjnej nr 153/2 położoną w obrębie Wielogłowy
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
48. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/5 w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
49. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1247/4 i 1247/5 w obrębie Paszyn
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
50. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 67/2, 68/5, 68/7, 68/8, 69/2 w obrębie Klęczany
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
51. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 129/13, 129/14 i 129/15 w obrębie Kunów
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
52. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/4 i 202/1 w obrębie Biczyce Dolne
Głosów za: 13      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
53. Zakończenie sesji
54. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz