Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII z sesji z dnia 23 czerwca 2020 r
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2020r
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 w formie dotacji dla Powiatu Nowosądeckiegp
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec- dyskusja i wnioski
8. Podjęcie uchwały w sprawie petycji za zasługującą na uwzględnienie
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chełmiec
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru
12. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/907/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Chełmiec przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Chełmiec
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XX/379/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016 r. wraz z odpowiedzią na skargę
16. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchylenia Uchwały z dnia 26 stycznia 2017 Nr XXVI/501/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Marcinkowicach znajdującego się na terenie Gminy Chełmiec, uchylenia Uchwały z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr XXX/588/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu ...
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki ew. 259/10- obręb Biczyce Dolne
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 502 położonej w obrębie Marcinkowice
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 238/1 położonej w obrębie Rdziostów
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 468/5 położonej w obrębie Trzetrzewina
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 201 położonej w obębie Kunów
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 13/3 położoną w obrębie Paszyn
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 13/4 położoną w obrębie Paszyn
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 13/5 położoną w obrębie Paszyn
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 767/7 położoną w obrębie Piątkowa
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 74/1 położonej w obrębie Librantowa
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 984 położonej w obrębie Paszyn
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 37/3 i 37/6 położonych w obrębie Librantowa
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 67/17 położonej w obrębie Naściszowa
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 128/1 położonej w obrębie Wielogłowy
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 382/6 położonej w obrębie Krasne Potockie
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1672 położonej w obrębie Paszyn
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 89 położonej w obrębie Chomranice
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 376/20 położonej w obrębie Świniarsko
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 260/2 położoną w obrębie Wola Kurowska
36. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 38/5 położonej w obrębie Chomranice
37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działkę nr 802/1 i 776 położonych w obrębie Świniarsko
38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 111/1 położonej w obrębie Krasne Potockie
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki numer 3 w obrębie Chełmiec
40. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 grudnia 2013 r Nr XXXVIII/641/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych "Klęczany IV" w gminie Chełmiec w granicach opracowania "Klęczany II"
41. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 listopada 2019 r. Nr XIII/251/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 133 położonej w obrębie Paszyn
42. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Chełmiec Nr XI/169/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec, obejmującego część działki nr 1017/19 położonej w obrębie Trzetrzewina
43. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 marca 2020 r. Nr XVI/343/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 615/3 oraz część działek 615/1, 615/2, 615/4, 615/5 i 615/6 położonych w obrębie Librantowa
44. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części działki ewidencyjnej nr 232/3 położonej w obrębie Kunów
45. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego tereny położone w obrębie Wielopole
46. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 209/5 położonej w obrębie Biczyce Górne
47. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 28/1 położonej w obrębie Kunów
48. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec - w części dotyczącej części działki ewidencyjnej nr 1226/1 położonej w obrębie Świniarsko
49. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
50. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec
51. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
52. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
53. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
54. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
55. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
56. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
57. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec- część wsi Świniarsko ("Świniarsko B")
58. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 6/5 położonej w obrębie Świniarsko
59. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 51/7 położoną w obrębie Biczyce Górne
60. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek 64 i 86 położone w obrębie Biczyce Górne
61. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
62. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
63. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
64. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w gminie Chełmiec
65. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
66. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
67. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek 162 i 163/2 położonych w obrębie Trzetrzewina
68. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 245/3 położonej w obrębie Piątkowa
69. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 514/14 położonej w obrębie Marcinkowice
70. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 1117/8 położonej w obrębie Świniarsko
71. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 409/18 położoną w obrębie krasne Potockie
72. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 346/12 położonej w obrębie Librantowa
73. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
74. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
75. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 523/42 położonej w obrębie Marcinkowice
76. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 523/42 położonej w obrębie Marcinkowice
77. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XLII/849/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. wraz z odpowiedzią na skargę
78. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XI/192/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. wraz z odpowiedzią na skargę.
79. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 1391 położoną w obrębie Świniarsko
80. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego cześć działki nr 3/3 położonej w obrębie Paszyn
81. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 409/4 położonej w obrębie Krasne Potockie
82. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec
83. Zakończenie sesji
84. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy Chełmiec

Pliki do pobrania