Urząd Gminy Chełmiec

Najbliższe planowane sesje Rady Gminy

Zobaczysz szczegółowe informacje o zbliżających się sesjach Rady Gminy.

Najbliższe planowane posiedzenia Komisji Rady Gminy Chełmiec

  • Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej , Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego odbędzie się 10 maja 2021 o godz.15.00 - komisja wyjazdowa. Tematem posiedzenia Komisji będzie sprawa wydania opinii do złożonych wniosków odnośnie bezpłatnego przejęcia dróg na rzecz Gminy Chełmiec w miejscowościach Chełmiec i Chomranice oraz na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawienie oceny realizacji inwestycji i remontów określonych w budżecie gminy za rok 2020.
  • Posiedzienie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13 maja 2021 o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Chełmiec. Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpoznanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

Zakończone sesje Rady Gminy

Zobaczysz szczegółowe informacje o zakończonych sesjach Rady Gminy.

Radni

Paweł Basta
Jan Bieniek
Tomasz Fałowski - Wańczyk
Elżbieta Horowska
Iwona Kantor
Rafał Kasieczka
Józef Konar
Stanisław Kuzak
Jakub Ledniowski
Tadeusz Lis
Jarosław Łatka
Jan Mróz
Aleksandra Opalska
Marek Poręba
Eugeniusz Rosiek
Wojciech Skrzypiec
Anna Stepaniak
Wiesław Szołdrowski
Andrzej Tyrkiel
Władysław Wnęk
Sylwester Zaryczny