Urząd Gminy Chełmiec

Najbliższe planowane sesje Rady Gminy

Zobaczysz szczegółowe informacje o zbliżających się sesjach Rady Gminy.

Najbliższe planowane posiedzenia Komisji Rady Gminy Chełmiec

  • Posiedzenie Komisji ds. Realizacji Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej odbędzie się w dniu 29.10.2021 r o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Chełmiec. Tematem posiedzenia będzie sprawa wydania opinii Komisji do projektu uchwały zawartego w porządku obrad sesji pod numerem 13.
  • Posiedzenie Komisji Statutowej, Mediacyjnej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. o godz. 10.45 w Urzędzie Gminy Chełmiec. Tematem posiedzenia będzie sprawa wydania opinii Komisji do projektu uchwały zawartego porządku obrad sesji w punkcie 12.
  • Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej , Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego odbedzie się w dniu 29.10.2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Chełmiec . Tematem posiedzenia będzie sprawa wydania opinii Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad sesji pod numerem 7 i od numeru 14 do 35
  • Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Chełmiec. Tematem posiedzenia będzie sprawa wydania opinii Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad sesji od punktu 4 do punktu 6.

Zakończone sesje Rady Gminy

Zobaczysz szczegółowe informacje o zakończonych sesjach Rady Gminy.

Radni

Paweł Basta
Jan Bieniek
Tomasz Fałowski - Wańczyk
Elżbieta Horowska
Iwona Kantor
Rafał Kasieczka
Józef Konar
Stanisław Kuzak
Jakub Ledniowski
Tadeusz Lis
Jarosław Łatka
Jan Mróz
Aleksandra Opalska
Marek Poręba
Eugeniusz Rosiek
Wojciech Skrzypiec
Anna Stepaniak
Wiesław Szołdrowski
Andrzej Tyrkiel
Władysław Wnęk
Sylwester Zaryczny