Urząd Gminy Chełmiec

Najbliższe planowane sesje Rady Gminy

Zobaczysz szczegółowe informacje o zbliżających się sesjach Rady Gminy.

Najbliższe planowane posiedzenia Komisji Rady Gminy Chełmiec

  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 15.06.2021 r o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Chełmiec. Tematem posiedzenia Komisji będzie sprawa rozpatrzenia wniosków i wydania opinii o przyznanie nagrody Wójta Gminy Chełmiec dla uczniów Szkół Podstawowych za rok szkolny 2020/2021
  • Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 16.06.2021 r o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Chełmiec. Tematem posiedzenia Komisji będzie cd. omówienia skargi mieszkańca Paszyna na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Zakończone sesje Rady Gminy

Zobaczysz szczegółowe informacje o zakończonych sesjach Rady Gminy.

Radni

Paweł Basta
Jan Bieniek
Tomasz Fałowski - Wańczyk
Elżbieta Horowska
Iwona Kantor
Rafał Kasieczka
Józef Konar
Stanisław Kuzak
Jakub Ledniowski
Tadeusz Lis
Jarosław Łatka
Jan Mróz
Aleksandra Opalska
Marek Poręba
Eugeniusz Rosiek
Wojciech Skrzypiec
Anna Stepaniak
Wiesław Szołdrowski
Andrzej Tyrkiel
Władysław Wnęk
Sylwester Zaryczny
test test